НОМЕР НА ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.092-0609
от 0лв
1 нощувка
България
Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември,

Оперативна програма: Иновации иконкурентоспособност.
Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0609 "Подкрепа напредприятия,регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристическиагент, запреодоляване на икономическите последствия от пандемиятаCOVID-19"
Наименование напроекта/информацията: Подкрепа напредприятия,регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристическиагент, запреодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Кратко описание напроекта/информацията: Подкрепа напредприятия,регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристическиагент, запреодоляване на икономическите последствия отпандемиятаCOVID-19. Основните дейности извършени по проекта са свързаниспредоставени транспортни услуги и охрана на офис помещението на фирмата.
Цел/и на проекта/информацията: Осигуряване на оперативен капитал засправяне споследиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки исреднипредприятия, извършващи туроператорска и/или турагентска дейност.
Бенефициент: "Евротурс-ВТ" ЕООД Обща стойност:488,19лв.,от които 414,96лв. европейско (85%) и 73,23лв. националносъфинанскиране (15%).

Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.